Gemeenschapshuis "De Linde"

Organisatie

Organisatie van Stichting gemeenschapshuis de Linde te Oirlo:

Voorzitter: Paul Classens
Vicevoorzitter: Piet Kusters
Penningmeester: Brigitte Muller
Secretaris: Pieter Classens
Onderhoud: Twan Steeghs
Lid: Marie-Elle Deenen-Verheijen
Lid: Petra Loonen

Projectteam verbouwing De Linde:

Paul Classens
Marie-Elle Deenen-Verheijen
Jan Nelissen
Maurice Bergmans
Leon Loonen
Peter Gommans
Twan Peeters
Ton Jenneskens
Nicole Geurts
Theo Peeters
Ingrid Jansen

Ondersteuning vanuit de gemeente:
Ingrid Leermakers