Gemeenschapshuis "De Linde"

Verkoop obligaties

Beste inwoners in en buiten Oirlo,

Iedereen die bekend is met Oirlo zal zeker weten dat Oirlo een prachtig dorp is, om te wonen, te leven en te werken. Een fijne ontmoetingsplek voor jong en oud, maar zeker ook met jong en oud, vóór en mét iedereen. Voor iedereen zijn er keuzemogelijkheden om je aan te sluiten, mensen te leren kennen en vriendschappen te sluiten.

Onze ontmoetingsplekken zijn vooral de sportclub met kantine, café cafetaria D’n Terp en waar vele verenigingen en groepen samenkomen, De Linde.Met de laatste twee locaties is op dit moment iets aan de hand. Café cafetaria D’n Terp zal gaan verdwijnen en omgebouwd worden tot woning(en) / appartementen. En gemeenschapshuis De Linde is aan een grondige renovatie en uitbreiding toe. Het bestuur van De Linde is al jaren plannen aan het maken in overleg met de gemeente om De Linde te moderniseren en uit te breiden om weer klaar te zijn voor de toekomst. De uitbreiding is om het gemis van D’n Terp te compenseren. Dit is hard nodig om ons mooie dorp Oirlo zo mooi en gezellig te houden als het nu is.

Hier kun je zien wat de nieuwe plannen voor De Linde zijn. Na uitvoering van die plannen krijgen we straks een nóg gezelliger Oirlo. In overleg en met alle verenigingen die aangesloten willen zijn zullen we iedereen een locatie bezorgen (ook meerdere verenigingen tegelijk) waarmee we alle leden daarvan tevreden stellen. Dat dit veel geld gaat kosten is een open deur. De gemeente heeft in het kader “schoon door de poort” al een flinke toezegging gedaan. Ook hebben we een mooie toezegging van de provincie. Nadat duidelijk werd dat D’n Terp gaat sluiten hebben we de plannen aangepast met een uitbreiding van de Linde. Tevens zijn wij geconfronteerd met stijgende bouwkosten. Dit leidt er toe dat we een begroting hebben die nog deels open is. Uiteraard gaan wij met acties deze begroting sluitend maken.

De gemeente verplicht ons om als gemeenschap flink bij te dragen. Daartoe zijn we al enkele acties gestart en zijn de eerste successen al geboekt. Meer acties waaronder fondsenwerving, sponsoring door bedrijven etc. staan hoog op de agenda. Daarom moeten wij ook een beroep doen op de gemeenschap Oirlo om ons initiatief (ook praktisch) te ondersteunen en Oirlo zodoende mooi en leefbaar te houden. We hebben straks met de (ver)bouw op allerlei gebied (getalenteerde) vrijwilligers nodig om mee te helpen. Tal van toezeggingen zijn al binnen, maar véél meer kunnen we nog gebruiken. Ook voor financiële bijdragen willen we een beroep op jullie doen.

Eén actie om voor De Linde geld op te halen is met de uitgifte van renteloze obligaties á € 100,00 per stuk. Deze obligaties worden “aan toonder” verstrekt. Na 5 jaar (vanaf 2022) worden de eerste obligaties (10 %) uitgeloot, waarna dit nog 9 jaar wordt herhaald (totaal 15 jaar), en alle obligaties zijn uitgeloot. Je kunt deze obligaties vrij doorgeven aan je familie, kinderen en/of kleinkinderen die dan tussen 2027 en 2037 een leuk extraatje ontvangen. Op die manier is het voor iedereen leuk te maken. Een prachtige actie die we eenieder aanbevelen om zo De Linde weer toekomstbestendig te maken. Het volledige reglement met de voorwaarden staat op de website van De Linde. In ’t Krentje en Peel en Maas wordt een verkorte versie van het reglement gepubliceerd. Vanaf 1 juli t/m 31 december worden de obligaties uitgegeven. Bestellen kan nu al via deze link.

Wij rekenen op het enthousiasme van iedereen uit onze mooie gemeenschap en zien de bestellingen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, Stichting gemeenschapshuis De Linde